Noord/Zuidlijn Amsterdam

Door de stadsregio Amsterdam is een programma ingezet om de vervoerswaarde van het bestaande metrosysteem in Amsterdam te vergroten. Dit programma bestaat uit vervanging, vernieuwing en uitbreiding van het bestaande metronet. Het bestaande metrosysteem van Amsterdam bestaat uit de Ringlijn, de Oostlijn (de Gaasperplaslijn en de Geinlijn) en de Amstelveenlijn. De Noord/Zuidlijn wordt als nieuwe verbinding daaraan toegevoegd. In opdracht van VIA NoordZuidlijn, een handelsnaam van Visser & Smit Bouw, is T&S Klimaattechniek verantwoordelijk voor de GKW en DX koelinstallaties in de technische ruimten van de metrostations. Koeling wordt in de basis geleverd door middel van ventilatie.  De meeste ruimten worden door het ventilatiesysteem volledig in koelbehoefte voorzien maar om specifieke redenen worden in bepaalde ruimten, aanvullend of als alternatief, mechanische koeling d.m.v. DX en/of GKW toegepast. Hoofdzakelijk dienen deze om te voorzien in de vereiste koeling van de technische ruimten bij uitval van het ventilatiesysteem.

Cases