Van A tot Z


De lucht/water-warmtepomp werkt op hernieuwbare energie, de buitenlucht. Het systeem bestaat uit een gesloten circuit dat een koudemiddel bevat. Er wordt een thermodynamische cyclus van verdamping, condensatie, compressie en expansie tot stand gebracht. Een warmtepomp “pompt” de warmte van een laag naar een hoog temperatuurniveau. Deze verhoogde warmte wordt via een warmtewisselaar overgedragen aan het afgiftesysteem in de woning (vloerverwarming, lagetemperatuur-radiatoren en/of ventilatorconvectoren voor lagetemperatuurverwarmingssystemen en hogetemperatuur-radiatoren voor hogetemperatuur-verwarmingssystemen).