Aanvraag onderhoudscontract


Storingen hebben een ding gemeen: ze komen altijd ongelegen en dienen voorkomen te worden.

Voor installaties waarbij de freoninhoud meer dan 3 kg bedraagt, bent u als gebruiker wettelijk verplicht om minimaal 1 keer per jaar een controle door een STEK erkend bedrijf te laten uitvoeren en voor installaties van meer dan 30 kg is dit minimaal twee keer per jaar. Voor T&S Service is preventief onderhoud meer dan een wettelijke verplichting. Het verlengt de levensduur van installaties en storingen kunnen worden voorkomen. Bijkomende aspecten zijn bij preventief onderhoud op contractbasis, bedrijfszekerheid van de installatie, energiebesparing en snelle storingsopvolging.

T&S Service heeft verschillende soorten onderhoudscontracten in het servicepakket. Deze zijn naar uw eigen wens in te vullen. Het varieert van enkel een inspectiebeurt tot aan een All-in contract.

Om onverhoopte storingen te voorkomen is het noodzakelijk dat de installaties goed en vakkundig worden ontworpen en geïnstalleerd en onderhouden.

T&S Klimaattechniek is hiervoor de juiste partner.
Indien er onverhoopt toch een storing ontstaat, heeft u alle baat bij een snelle reactie van een vakkundige servicedienst.
T&S klimaattechniek heeft een servicedienst (24 uur / 365 dagen) met vakkundige servicetechnici die, daar waar nodig, direct reageren op eventuele storingen.

Service contract aanvragen