Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie en advertenties te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

Disclaimer

T&S Klimaattechniek besteedt veel zorg aan het actualiseren van haar website. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie onvolkomenheden bevat. Gebruik van de site van T&S klimaattechniek en de daarmee verbonden internet-sites van instellingen waarmee T&S klimaattechniek nauw verbonden mocht zijn, is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de site, wordt door de instelling uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website. Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van juistheid of volledigheid van de informatie welke op de website wordt gepubliceerd of waartoe via de website toegang toe wordt geboden. T&S klimaattechniek, alsmede de besturen en medewerkers van T&S klimaattechniek aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en of aanbevelingen die op de website wordt gepubliceerd of waartoe via de website toegang toe wordt geboden. Deze informatie en aanbevelingen kunnen overigens zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.
Alle op de website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij de instelling en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de website. De inhoud van de website mag enkel worden gebruikt voor niet-commerciéle en/of privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van T&S klimaattechniek. Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites welke niet het eigendom zijn van T&S klimaattechniek zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruiker van de website.
T&S klimaattechniek geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke websites.

E-MAIL

Als u op deze pagina bent gekomen naar aanleiding van de disclaimer die u onderaan onze e-mail berichten heeft kunnen aantreffen, dan is de volgende informatie is voor u van belang: De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geadresseerde. Indien de lezer van deze mededeling niet de geadresseerde is, wordt u er hierbij op gewezen, dat u geen recht heeft kennis te nemen van de rest van deze e-mail, het te kopieren of te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde. Indien u deze e-mail abusievelijk heeft ontvangen, brengt u dan afzender op de hoogte, waarbij u gevraagd zal worden het originele bericht te vernietigen.

T&S klimaattechniek is niet verantwoordelijk en wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een juiste en volledige verzending en ontvangst van de inhoud van deze e-mail.

Copyright © T&S Klimaattechniek | Website: Pencilblocks | Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud