Service


Preventief onderhoud en storingsopvolging klimaat-installaties

T&S Service is een onderdeel van T&S klimaattechniek en heeft meer dan 50 jaar ervaring in huis op het gebied van koel-, klimaat-, en airconditioninginstallaties. De technici van T&S Service zijn bekend met de installaties en de wensen van de opdrachtgevers. Hierdoor zijn wij meer dan alleen een service verlenende organisatie.

T&S Service heeft een servicedienst (24 uur / 365 dagen) met vakkundige servicetechnici die, daar waar nodig, direct reageren op eventuele storingen. Door scherpe tarieven te hanteren en geen concessies te doen in de door ons geleverde kwaliteit bent u als opdrachtgever verzekerd van de juiste keuze. Omdat wij met gerenommeerde leveranciers en groothandels werken is onze service voorraad altijd op peil en zijn wij in staat om snel en accuraat te handelen bij calamiteiten. De service activiteiten van T&S Service beperken zich niet tot alleen preventief- en correctief onderhoud maar ook voor het repareren, reviseren, aanpassen, uitbreiden, het tijdelijk leveren van noodairconditioning en alle andere service werkzaamheden is T&S Service de juiste partner.

Belangen van goed onderhoud in een notendop.

Goed onderhoud biedt de volgende voordelen:

  • Systemen blijven schoon en hygiënisch.
  • Calamiteiten kunnen in een vroeg stadium worden getackeld en/of voorkomen.                                                                                      
  • Optimale werking en lager energieverbruik van klimaatsysteem.
  • Levensduur installatie blijft gewaarborgd.
  • Bij calamiteiten verplicht T&S zich om binnen de gesteld opkomsttermijn op locatie te zijn.
  • Wettelijke verplichting omtrent milieudelicten ivm werking met schadelijke koudemiddelen.

Wettelijke verplichtingen

 

F-gassenverordening

Het is wettelijk verplicht om de installaties jaarlijks te laten controleren op lekkages. Het is namelijk zo dat de installaties koudemiddel ofwel gefluoreerd broeikasgas, bevat(ten). De regels op deze installaties zijn zeer streng doordat een eventuele ontsnapping van dit gas slecht is voor het milieu. Dit koudemiddel is een zogenoemde HFK (gehalogeneerde fluorkoolwaterstoffen) en heeft de potentie om het broeikaseffect te vergroten. Aan de hand van het CO2 equivalent is de interval van de wettelijk verplichte lekdichtheidscontrole/bezoeken, op locatie, bepaald. CO2 equivalent wordt berekend door de koudemiddelinhoud te vermenigvuldigen met het GWP (Global Warming Potential) van het betreffende koudemiddel.

 

EPDB-keuring

Vanaf 1 december 2013 is een wijziging Besluit energieprestatie gebouwen (BEG) en Regeling energieprestatie gebouwen (REG), van kracht geworden voor keuringen van airconditioningssystemen met een totaal opgesteld koelvermogen op gebouwniveau (dit geldt dus ook voor woningen) van meer dan 12 kilowatt (kW). Afhankelijk van klasse en bouwjaar van het airconditioningssysteem is er een uiterste keuringsdatum vastgesteld. Na de eerste keuring geldt een 5-jaarlijkse herkeuringsplicht.

 

Service